SUUR-SAVON ERÄSAVUT 2022

SUUR-SAVON ERÄSAVUT 2022

19.12.2022 09:14

Suur-Savon Eräsavut 2022 pidettiin 17.12.2022 Luusniemellä.

Vuoden 2022 Erämies on Seppo LaitinenSeppo on aktiivinen jäsen Parkon Erässä ja Kutemajärven Metsästysseurassa. Seppo oli pitkäaikainen Kangasniemen Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja aina vuoteen 2021 asti. Seppo on toiminut Metsästäjäliiton Suur-Savon piirin nuorisotoimikunnan puheenjohtajana usean vuoden ajan. Seppo on pitänyt useita eräkerhoja Kangasniemen alueella ja metsoleirejä Suur-Savon piirin alueella. Häntä voidaan kutsua siten nuorisotyön ammattilaiseksi. Seppo on menestynyt hirvenhiihdon harrastaja ja toiminut mm. Metsästäjäliiton ylituomarina. Lisäksi Seppo on usean vuoden ajan seurannut aktiivisesti riistakantoja sekä tehnyt aktiivista riistanhoitotyötä.

Vuoden 2022 Eräseura on Länsi-Rantasalmen Erä. Länsi-Rantasalmen Erä on aktiivisesti ottanut käyttöön erilaisia sähköisiä järjestelmiä. Sähköisten järjestelmien käyttö tehostaa mm. seuran viestintää. Seura voitti mm. Metsästäjäliiton järjestämän jäsenrekisterikampanjan vuonna 2022. Sähköisten järjestelmien käyttö vaatii seuralta aktiivihenkilöitä, joilla on mielenkiintoa paneutua asioihin, riittävää yhteensopivuutta IT-järjestelmien kanssa sekä ylimääräistä aikaa. Länsi-Rantasalmen Erä on tehnyt lisäksi aktiivista työtä nuorten eteen. Seura on järjestänyt yhteistyössä RHY:n ja muutaman muun seuran kanssa mm. lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia. Näissä tapahtumissa on kaadettu haapoja jäniksille, asennettu riistakameraa, opeteltu nuotion tekoa, koottu kanu-loukkua, tutustuttu jousimetsästykseen, tehty linnunpönttöjä, tutustuttu metsästyskoirarotuihin, perehdytty minkin pyyntiin lintukosteikoilla sekä tutustuttu kosteikon eri lintulajeihin. Tapahtumia on ollut vuoden aikana siis useampia. Näihin tapahtumiin on saatu lapsia ja nuoria hyvin mukaan. Syntyneet kustannukset seurat ovat jakaneet keskenään. Tämän lisäksi seura on ollut mukana järjestämässä yhteistyössä Rantasalon Yhtenäiskoulun 5. sekä 6. luokille eräpäivää, jonka aikana tutustuttiin eläinten jälkiin, hirvieläimiin sekä pienpetoihin. Luokat pääsivät osallistumaan myös hirvijahtiin sekä valmistamaan hirviburgereita. Vaikka joissakin tapahtumissa osallisena on ollut useampikin seura, on Länsi-Rantasalmen Erän panostus ollut huomattava.

Vuoden Eräkoira 2022 on Karahkan Fani (om. Martti Laine, Puumala). 

Suur-Savon piiri onnittelee valittuja.