Ansiomerkkisäännöt

OHJESÄÄNTÖ ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMISESTÄ

Suur-Savon piiri ry:n kiitoksena ja huomionosoituksena ansiokkaasta työstä
metsästyksen ja piirin tarkoitusperien hyväksi voidaan myöntää ja luovuttaa
yhteisölle tai yksityiselle henkilölle Suomessa tai ulkomailla kultainen ansiomerkki,
hopeinen ansiomerkki tai pronssinen ansiomerkki, niin kuin tässä ohjesäännössä
määrätään.

Suur-Savon piirin kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättää piirihallitus.
Merkki myönnetään piirin kiitoksena ja huomionosoituksena merkittävästä työstä
metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tai ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta
osallistumisesta piirin tai jäsenseuran järjestötyöhön. Ilman erityisen painavaa
syytä merkkiä ei voida myöntää ennen kuin on kulunut viisi vuotta siitä, kun asianomainen
on saanut liiton tai piirin hopeisen ansiomerkin.
Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä piirin jäsenseuran hallitus, piirihallituksen
jäsen tai piirihallitus.
Ennen merkin myöntämistä hankitaan jäsenseuran hallituksen lausunto.
Mikäli merkin myöntämisestä syntyy erimielisyyttä, voi yksikin piirihallituksen jäsen
estää myöntämisen äänestäessään myöntämistä vastaan.
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenseuran jäsenelle tai muulle henkilölle,joka on:
- toiminut piirin jäsenyhdistyksen hallituksen tai toimikunnan jäsenenä vähintään 20 vuotta
tai
- esimerkillisellä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä
tai
- merkittävällä tavalla tukenut piirin toimintaa.

Piirin hopeisen ansiomerkin myöntämisestä päättää piirihallitus.
Merkki myönnetään piirin kiitoksena ja huomionosoituksena merkittävästä työstä
metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tai ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta
osallistumisesta piirin tai jäsenseuran järjestötyöhön. Ilman erityisen painavaa
syytä merkkiä ei voida myöntää ennen kuin on kulunut viisi vuotta piirin
pronssisen ansiomerkin myöntämisestä.
Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä jäsenseuran hallitus, piirihallitus tai
piirihallituksen jäsen.
Ennen merkin myöntämistä hankitaan jäsenseuran lausunto.
Mikäli merkin myöntämisestä syntyy erimielisyyttä, voi yksikin piirihallituksen jäsen
estää myöntämisen äänestäessään myöntämistä vastaan.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenseuran jäsenelle tai muulle henkilölle,joka on:
- toiminut piirin jäsenyhdistyksen hallituksen tai toimikunnan jäsenenä vähintään 10 vuotta
tai
- esimerkillisellä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä
tai
- merkittävällä tavalla tukenut piirin toimintaa.

Piirin pronssisen ansiomerkin myöntämisestä päättää piirihallitus.
Merkki myönnetään piirin kiitoksena ja huomionosoituksena merkittävästä työstä
metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tai ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta
osallistumisesta piirin tai jäsenseuran järjestötyöhön.
Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä jäsenseuran hallitus, piirihallitus tai
piirihallituksen jäsen.
Ennen merkin myöntämistä hankitaan jäsenseuran lausunto.
Mikäli merkin myöntämisestä syntyy erimielisyyttä, voi yksikin piirihallituksen jäsen
estää myöntämisen äänestäessään myöntämistä vastaan.
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenseuran jäsenelle tai muulle henkilölle,joka on:
- toiminut piirin jäsenyhdistyksen hallituksen tai toimikunnan jäsenenä vähintään 5 vuotta
tai
- esimerkillisellä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä
tai
- merkittävällä tavalla tukenut piirin toimintaa.

Hopeinen ja pronssinen piirin ansiomerkki voidaan myöntää myös piirin jäsenseuran
merkittävälle metsästysalueen vuokraajalle, joka on luovuttanut kaiken metsästys-
oikeutensa yhdistyksen käyttöön korvauksetta ja luovutus on ollut pitkäaikainen
(Pronssinen ansiomerkki yli 25 vuotta ja hopeinen ansiomerkki yli 40 vuotta).
Sekä muulle henkilölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

Tämän ohjesäännön tarkoittamasta järjestökasittelystä ei anneta tietoja muille kuin
asianomaisiin järjestöelimiin kuuluville. Tiedot ovat luottamuksellisia.

Piirin toimistossa pidetään luetteloa kaikista tämän ohjesäännön mukaisista
kiitollisuuden ja huomionosoituksista.

Tämä ohjesääntö on vahvistettu piirihallituksen kokouksessa 2003.

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY

ansiomerkkien hakemuslomakkeet täältä